Bod č.59.:

PROP/6 - Prodej nově vzniklých pozemků v k. ú. Bolevec v souvislosti se stavbou „Bytové domy u Boleveckého rybníka“

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost + doplnění + požadavek na cenu)
Příloha č.2 (Stanoviska TÚ MMP)
Příloha č.3 (Stanovisko MO P1)
Příloha č.4 (Přehled uzavřených smluvních vztahů)
Příloha č.5 (Fotodokumentace)
Příloha č.6 (Mapy - územní plán)
Příloha č.7 (Mapy - letecký snímek)
Příloha č.8 (Mapy - orientační mapa)
Příloha č.9 (Mapy - geometrický plán)
Příloha č.10 (Mapy - rozsah VB)
Příloha č.11 (Mapy - dopravní a parkovací řešení)
Příloha č.12 (Mapy - majetek města)
Příloha č.13 (Doporučení KNM RMP)
Příloha č.14 (Usnesení RMP č. 659/2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:330 rok:2017

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX