Bod č.5.:

PRIM+ÚKEP/3 - Schválení změny „Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti“ - verze červen 2017

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti - ve verzi červen 2017)
Příloha č.2 (Změnová verze - Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti - ve verzi červen 2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:277 rok:2017

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX