Bod č.68.:

MAJ/3 - Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí směnné v k. ú. Bolevec s fyzickou osobou

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (stanovisko ORP MMP)
Příloha č.3 (usnesení RMO Plzeň 1)
Příloha č.4 (rozsah směny)
Příloha č.5 (studie)
Příloha č.6 (fotodokumentace)
Příloha č.7 (mapy)
Příloha č.8 (doporučení KNM ze dne 23. 5. 2017) (*)
Příloha č.9 (vyjádření paní Smolkové)
Příloha č.10 (usnesení RMP č. 658/2017) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:337 rok:2017

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX