Bod č.72.:

MAJ/7 - Dar pozemku parc. č. 363/55 v k. ú. Koterov pro stavbu „Komunikace Koterov“ městu Plzni od fyzických osob

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko ORP MMP)
Příloha č.2 (záborový elaborát)
Příloha č.3 (GP č. 516-36/2017)
Příloha č.4 (foto)
Příloha č.5 (mapy)
Příloha č.6 (doporučení KNM ze dne 2. 5. 2017) (*)
Příloha č.7 (usnesení RMP č. 570/2017) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:341 rok:2017

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX