Bod č.86.:

MAJ/21 - Změna usnesení ZMP č. 105 ze dne 16. 3. 2017

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení RMP č. 225/2017)
Příloha č.2 (usnesení ZMP č. 105/2017)
Příloha č.3 (důvodová zpráva k výkupu)
Příloha č.4 (usnesení RMP č. 575/2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:355 rok:2017

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX