Bod č.29.:

FIN/4 - Změna stanov společnosti Plzeňská teplárenská, a.s.

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Nové (úplné) znění stanov)
Příloha č.2 (Stávající znění stanov s vyznačenými změnami)
Příloha č.3 (Související usnesení představenstva PT, a.s.)
Příloha č.4 (Aktualizovaný přehled živnosti PT, a.s. k 10. 5. 2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:300 rok:2017

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX