Bod č.65.:

PROP/12 - Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 5283/90 v k. ú. Plzeň za účelem zástavby bytovým domem

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení ZMP č. 260/2015)
Příloha č.2 (Žádost + doplnění + změna názvu stavby a kupujícího)
Příloha č.3 (Grafické zobrazení etap výstavby)
Příloha č.4 (Stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.5 (Stanovisko MO P3)
Příloha č.6 (Fotodokumentace)
Příloha č.7 (Mapy - územní plán)
Příloha č.8 (Mapy - letecký snímek)
Příloha č.9 (Mapy - orientační mapa)
Příloha č.10 (Mapy - GP a zaměření vedení VO)
Příloha č.11 (Mapy - majetek města)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:334 rok:2017

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX