Bod č.7.:

BEZP/1 - Poskytnutí dotací z oblasti prevence kriminality

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva č.1
Důvodová zpráva č.2
Důvodová zpráva č.3
Důvodová zpráva č.4
Důvodová zpráva č.5
Důvodová zpráva č.6
Důvodová zpráva č.7
Důvodová zpráva č.8
Důvodová zpráva č.9
Důvodová zpráva č.10
Důvodová zpráva č.11
Důvodová zpráva č.12
Důvodová zpráva č.13
Důvodová zpráva č.14
Důvodová zpráva č.15
Příloha č.1 (Usnesení KPPK RMP č. 1/17 ze dne 15.5.2017)
Příloha č.2 (Usnesení RMP č. 558 ze dne 1. 6. 2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:278 rok:2017

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX