Bod č.8.:

BEZP/2 - Poskytnutí dotací z oblasti protidrogové prevence

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva č.1
Důvodová zpráva č.2
Důvodová zpráva č.3
Důvodová zpráva č.4
Důvodová zpráva č.5
Příloha č.1 (Usnesení KPPK RMP č. 2/17 ze dne 15.5.2017)
Příloha č.2 (Usnesení RMP č. 559 ze dne 1. 6. 2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:279 rok:2017

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX