Bod č.52.:

BYT/3 - Úpravy seznamů budov tvořících přílohu Bytové politiky města Plzně

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Seznamy BP)
Příloha č.2 (Zápis z jednání RMP KB ze dne 03. 05. 2017)
Příloha č.3 (Doporučení z jednání RMP KNM ze dne 23. 05. 2017)
Příloha č.4 (Usnesení RMP č. 647 ze dne 01. 06. 2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:323 rok:2017

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX