Bod č.50.:

SPORT+ŘEÚ/1 - Rozpočtové opatření v souvislosti se zajištěním financování akce „Letní SPORTMANIE Plzeň 2017"

(předkladatel:radní Chvojka, nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (prezentace akce)
Příloha č.2 (usn. ZMP 592/2016 - blokace prostředků ve FRR MP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:321 rok:2017

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX