Bod č.18.:

NámK/1 - Návrh na volbu člena dozorčí rady společnosti Plzeňská teplárenská, a.s.

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (č. 1 Usnesení RMP č. 700 ze dne 19. 6. 2014)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:289 rok:2017

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX