Bod č.41.:

OŠMT+OI/1 - Rozpočtové opatření pro tři základní školy a Odbor investic MMP

(předkladatel:nám. Herinková, nám. Šindelář )

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení RMP č. 1290/13)
Příloha č.2 (Jmenovitý seznam investičních akcí)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:312 rok:2017

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX