Bod č.63.:

PROP/10 - Změny usnesení ZMP č. 668 ze dne 10. 12. 2015, prodeje části pozemku p. č. 832/1 v k. ú. Plzeň se společností Na Záhonech a s.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost o prodej nově vzniklého pozemku p. č. 832/10 v k. ú. Plzeň)
Příloha č.2 (Žádost o prodej části pozemku p. č. 832/1 v k. ú. Plzeň)
Příloha č.4 (Schválené změny a návrh na změny usnesení RMP č. 1312 a ZMP č. 668)
Příloha č.5 (Stanovisko ORP k nové žádosti vč. přílohy)
Příloha č.6 (Fotodokumentace)
Příloha č.7 (Mapy - územní plán)
Příloha č.8 (Mapy - letecký snímek)
Příloha č.9 (Mapy - orientační mapa)
Příloha č.10 (Geometrický plán)
Příloha č.11 (Mapy - majetek města)
Příloha č.12 (Doporučení KNM RMP)
Příloha č.13 (Usnesení RMP č. 587 ze dne 1. 6. 2017)
Příloha č.31 (Usnesení RMP č. 1312 ze dne 10. 12. 2015)
Příloha č.32 (Usnesení ZMP č. 668 ze dne 10. 12. 2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:332 rok:2017

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX