Bod č.45.:

TN/4 - Hospodaření Dobrovolného svazku obcí skládky odpadů Chotíkov a závěrečného účtu DSO za rok 2016 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2016

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (č. 1 - zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku obcí skládky odpadů Chotíkov za období roku 2016 (obsahuje účetní závěrku))
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:316 rok:2017

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX