Bod č.40.:

NámH/1 - Poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva č.1
Důvodová zpráva č.2
Důvodová zpráva č.3
Příloha č.1 (žádost o finanční výpomoc)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:311 rok:2017

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX