Bod č.60.:

PROP/7 - Prodloužení termínů a v kupní smlouvě a smlouvě o zřízení služebnosti č. 2016/001541 v souvislosti s výstavbou „Bytového domu U Lomů“

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost o změnu v KS)
Příloha č.2 (Stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (Usnesení Komise RMO Plzeň 2 – Slovany)
Příloha č.4 (Doporučení KNM RMP ze dne 23. 5. 2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:331 rok:2017

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX