Bod č.53.:

RadM+NámB/1 - Memorandum o spolupráci při realizaci výstavby nové budovy Západočeské galerie v Plzni

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Memorandum o spolupráci při realizaci výstavby nové budovy Západočeské galerie v Plzni mezi Plzeňským krajem, statutárním městem Plzeň a Ministerstvem kultury ČR – na dobu určitou; na dobu neurčitou )
Příloha č.2 (Usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 260/17 ze dne 12. 6. 2017)
Předloženo na stůl (Příloha č. 1 - Nové znění) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:324 rok:2017

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX