Bod č.31.:

PRIM/4 - Poskytnutí finančního daru pro SIRIRI, o.p.s. (IČ: 27447669) na veřejnou sbírku projektu "Škola hrou ve Středoafrické republice"

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:302 rok:2017

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX