Bod č.49.:

RadCh+KP/1 - Poskytnutí individuálních finančních dotací na sportovní akce konané pod záštitou primátora města Plzně

(předkladatel:radní Chvojka, p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:320 rok:2017

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX