Bod č.98.:

NámB/1 - Evaluační zpráva akce Slavnosti svobody Plzeň 2017

(předkladatel:nám. Baxa)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha (Obrazová příloha)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX