Bod č.44a.:

TN/3 - Zapojení ÚTVARU KONCEPCE A ROZVOJE MĚSTA PLZNĚ, příspěvkové organizace, do projektu „Posilování správy a zvýšení informovanosti a povědomí obyvatel města Plzně v oblasti adaptace na klimatické změny“ v rámci programu LIFE

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:315 rok:2017

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX