Bod č.103a.:

RadCh/2 - Podpora sportovní činnosti SK Plzeň 1894 z.s., Úslavská 75, Plzeň, IČ 00479535

(předkladatel:radní Chvojka )

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (Informativní zpráva)
Příloha č.1 (Žádost SK Plzeň 1894 ze dne 18. 2. 2016)
Příloha č.2 (Žádost SK Plzeň 1894 ze dne 1. 11. 2016)
Příloha č.3 (Žádost SK Plzeň 1894 ze dne 5. 4. 2017)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX