Bod č.79.:

ORG/1 - Projednání informativních zpráv

(předkladatel:Ing. Karhan)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:440 rok:2017

29. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.9.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX