Bod č.4.:

ÚKEP/1 - Předložení závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí Povodí Berounky za r. 2016 Zastupitelstvu města Plzně

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha (Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Povodí Berounky za r. 2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:366 rok:2017

29. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.9.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX