Bod č.28.:

ŘÚSO/1 - Záměr zadat veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění na akci „Generální oprava kremační pece“, která bude realizována Správou hřbitovů a krematoria města Plzně, příspěvkovou organizací

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Výňatek ze zápisu z jednání VZVZ ze dne 3. 5. 2017)
Příloha č.2 (Vyjádření P K I - Teplotechna Brno spol. s r. o.)
Předloženo na stůl č.1 (Upravená důvodová zpráva)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:390 rok:2017

29. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.9.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX