Bod č.3.:

PRIM/2 - Uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Tlučná o odchytu toulavých a opuštěných zvířat a jejich transportu do příslušného zařízení

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Návrh veřejnoprávní smlouvy mezi Statutárním městem Plzeň a obcí Tlučná) (*)
Příloha č.2 (Text podání pana starosty obce Tlučná ze dne 23.1.2017)
Příloha č.3 (Výpis usnesení zastupitelstva obce Tlučná ze dne 1.6.2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:365 rok:2017

29. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.9.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX