Bod č.19.:

KVDÚP/1 - Regenerace sídlišť Plzeň - Bory – změna číslo 2 projektu regenerace

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (návrh usnesení)
Důvodová zpráva (důvodová zpráva)
Příloha č.1 (písemnné zpracování dokumentu)
Příloha č.2 (zápis komise výstavby dopravy a územního plánování)
Příloha č.3 (související usnesení RMO Plzeň 3)
Příloha č.4 (související usnesení ZMP)
Příloha č.5 (parkování současný stav)
Příloha č.6 (parkování po realizaci záměrů)
Příloha č.7 (původní výkres)
Příloha č.8 (změna původního výkresu v sektoru 3)
Příloha č.9 (změna původního výkresu v sektoru 8)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:52 rok:2017

20. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 11.9.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX