Bod č.4.:

TAJ/1 - Projednání informativních zpráv na 19. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany - blok I. (hosté)

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:38 rok:2017

19. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 19.9.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX