Bod č.12.:

TAJ/3 - Projednání informativních zpráv na 19. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany - blok II.

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:45 rok:2017

19. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 19.9.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX