Bod č.16.:

TAJ/4 - Činnost Kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany za období 07-09/2017

(předkladatel:Ing. Rada)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Informativní zpráva č.1 (Zápis 4. 9. 2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:48 rok:2017

19. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 19.9.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX