Bod č.17.:

TAJ/5 - Splněná a prodlužovaná usnesení Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany v období od 13. 6. 2017 do 4. 9. 2017

(předkladatel:Ing. Rada)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:49 rok:2017

19. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 19.9.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX