Bod č.86.:

ORG/3 - Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj - červenec 2017

(předkladatel:Ing. Karhan)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

29. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.9.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX