Bod č.10.:

EAP/1 - Rozpočtová opatření č. 7+8 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 - Slovany roku 2017

(předkladatel:p. Andrlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (RO č. 7/2017)
Příloha č.2 (RO č. 8/2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:43 rok:2017

19. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 19.9.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX