Bod č.35.:

BYT/1 - Projednání žádostí o prominutí dluhu na poplatcích z prodlení a úrocích z prodlení paní Gizely Kovácsové, byt č. 20, Plynární 3, Plzeň, a pana Luboše Vočadla, byt č. 11, Smetanovy sady 15, Plzeň

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Zápis z KB RMP z 7.6.2017) (*)
Příloha č.2 (Zápis z FK RMP z 26.6.2017)
Příloha č.3 (Usnesení RMP č. 852 z 10.8.2017) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:397 rok:2017

29. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.9.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX