Bod č.36.:

BYT/2 - Projednání žádostí o prominutí dluhu na poplatcích z prodlení a úrocích z prodlení Moniky Kurešové, byt č. 19, Bzenecká 9, Plzeň, a Ladislava Kuneše, byt č. 14, Plachého 5, Plzeň prostř. jeho opatrovníka p. Romany Ficuové

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Zápis z KB RMP z 7.6.2017) (*)
Příloha č.2 (Zápis z FK RMP z 26.6.2017)
Příloha č.3 (Usnesení RMP č. 853 z 10.8.2017) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:398 rok:2017

29. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.9.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX