Bod č.32.:

ŘÚSO/2 - Programu VH Association Internationale des Villes Amies de la Marionnette a delegování zástupce MP, ředitele Divadla Alfa, p.o., na tuto valnou hromadu

(předkladatel:nám. Baxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Předběžný program valné hromady AVIAMA)
Příloha č.2 (Zápis z Komise kultury RMP ze dne 16. 6. 2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:394 rok:2017

29. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.9.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX