Bod č.30.:

OSS/1 - Změna výše poskytnutých dotací na jednotlivé sociální služby u organizace NADĚJE – v rámci dotačního programu Kofinancování sociálních služeb pro rok 2017

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Přehled žadatelů o dotaci, včetně výše poskytnuté dotace)
Příloha č.2 (Žádost organizace NADĚJE)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:392 rok:2017

29. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.9.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX