Bod č.95.:

VZVZ/2 - Zápis z jednání VZVZ ZMP ze dne 28. 6. 2017

(předkladatel:p. Kuthan)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (Zápis z jednání)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

29. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.9.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX