Bod č.33.:

OK/1 - Poskytnutí dotací v rámci Průběžného dotačního programu „Mikrogranty na podporu kulturních a uměleckých projektů pro rok 2017“

(předkladatel:nám. Baxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Vyhlášení Průběžného dotačního programu „Mikrogranty na podporu kulturních a uměleckých projektů pro rok 2017“)
Příloha č.2 (Přehled přijatých žádostí - Mikrogranty 2017(druhá uzávěrka)) (*)
Příloha č.3 (Zápis ze zasedání Komise kultury RMP dne 24. 5. 2017 (usnesení č. 12/17) – výtah)
Příloha č.4 (Důvodové zprávy ke 3 posuzovaným žádostem )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:395 rok:2017

29. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.9.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX