Bod č.78.:

EVID/2 - Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 886/62 v k. ú. Lobzy

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (stanovisko MO 4)
Příloha č.3 (stanovisko PRÁV MMP)
Příloha č.4 (GP č. 1033-68/2017)
Příloha č.5 (zaměření kabelů veřejného osvětlení)
Příloha č.6 (fotodokumentace)
Příloha č.7 (územní plán)
Příloha č.8 (letecký snímek)
Příloha č.9 (modrá mapa se zákresem předmětu vydržení)
Příloha č.10 (Doporučení KNM RMP z jednání dne 2.5.2017)
Příloha č.11 (usnesení RMP č. 832 ze dne 10.8.2017) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:439 rok:2017

29. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.9.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX