Bod č.82.:

ŘEÚ/3 - Vyhodnocení plnění rozpočtu města Plzně k 30. 6. 2017

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (Vyhodnocení plnění rozpočtu města Plzně k 30. 6. 2017.)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - Kompletní zpráva)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 - podrobný rozpis využití investičních fondů příspěvkových organizací MP)
Příloha č.3 (Usnesení FV ZMP č. 8/2017)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

29. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.9.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX