Bod č.45.:

MAJ/8 - Uzavření směnné smlouvy s panem Schneiderem pro IA - VPS „Havarijní zdroj pro město Plzeň”, „Vodárenský soubor Litice – 2. etapa“ a „Sportovně rekreační trasy v údolí řek Radbuzy a Úhlavy“

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost OSI MMP)
Příloha č.2 (usnesení ZMP č. 325/2004)
Příloha č.3 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.4 (situace V1-DÚR)
Příloha č.5 (oddělovací GP)
Příloha č.6 (usnesení RMO Plzeň 3)
Příloha č.7 (mapy KN)
Příloha č.8 (KNM) (*)
Příloha č.9 (RMP) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:407 rok:2017

29. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.9.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX