Bod č.57.:

MAJ/20 - Změna usnesení ZMP č. 254 ze dne 25. 5. 2017 ve věci doplnění přijatého usnesení ZMP o zřízení předkupního práva ve prospěch TJ Božkov z.s.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost TJ Božkov z.s.)
Příloha č.2 (Přijatá usnesení RMP A ZMP (výkup + zřízení služebností))
Příloha č.3 (Modrá mapa, územní plán, letecký snímek a orient. turistická mapa)
Příloha č.4 (Geometrický plán)
Příloha č.5 (Usnesení RMP č. 919 ze dne 24.8.2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:419 rok:2017

29. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.9.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX