Bod č.73.:

PROP/14 - Prodej spoluvlastnických podílů na pozemcích p. č. 140/9 a p. č. 140/13, oba v k. ú. Příchovice u Přeštic

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko ORP MMP)
Příloha č.2 (sdělení MUDr. Hany Červenkové)
Příloha č.3 (stanovisko obce Příchovice)
Příloha č.4 (fotodokumentace)
Příloha č.5 (letecký snímek)
Příloha č.6 (orientační mapa)
Příloha č.7 (katastrální mapa modrá)
Příloha č.8 (doporučení KNM RMP ze dne 2. 5. 2017) (*)
Příloha č.9 (usnesení RMP č. 787 ze dne 29. 6. 2017) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:434 rok:2017

29. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.9.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX