Bod č.60.:

PROP+MAJ/1 - Uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. 2007/004883 uzavřené mezi statutárním městem Plzeň a paní Janou Svobodovou

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení RMP č. 266/17 a ZMP č. 184/17, ZMP č. 203/10)
Příloha č.2 (kupní smlouva č. 2007/004883)
Příloha č.3 (vyjádření SVSMP)
Příloha č.4 (doporučení KNM RMP)
Příloha č.5 (usnesení RMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:422 rok:2017

29. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.9.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX