Bod č.41.:

MAJ/4 - Majetkoprávní vypořádání mezi městem Plzní a FO - prodej nemovité věci v k. ú. Plzeň z majetku města Plzně v souvislosti se stavbou „MZO v Plzni, úsek Křimická – Karlovarská“

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádost SÚSPK)
Příloha č.2 (stanovisko ORP MMP)
Příloha č.3 (geometrický plán)
Příloha č.4 (situace se zákresem služebnosti)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (mapy)
Příloha č.7 (doporučení KNM) (*)
Příloha č.8 (usnesení RMP) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:403 rok:2017

29. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.9.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX