Bod č.74.:

PROP/15 - Změna usnesení ZMP č. 402 ze dne 23. 6. 2016 ve věci prodeje pozemků parc. č. 931 a parc. č. 908/71, k. ú. Skvrňany

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (usnesení ZMP č. 402/16)
Příloha č.3 (LV)
Příloha č.4 (usnesení RMP č. 830/17) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:435 rok:2017

29. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.9.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX