Bod č.53.:

MAJ/16 - Výkup části pozemku parc. č. 8414/33, k. ú. Plzeň, od spol. InterCora – Bory, s.r.o.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (souhlas SVSMP)
Příloha č.4 (usnesení RMO Plzeň 3)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (geometrický plán)
Příloha č.7 (zákres přesunu přístřešku)
Příloha č.8 (mapy)
Příloha č.9 (doporučení KNM RMP ze dne 15. 8. 2017)
Příloha č.10 (usnesení RMP ze dne 24. 8. 2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:415 rok:2017

29. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.9.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX