Bod č.43.:

MAJ/6 - Uzavření SOSB kupní na odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši 2/10 pozemků v k. ú. Plzeň pro stavbu rekonstrukce roudenského sběrače – stavba související se stavbou Městský (západní) okruh, II. etapa, od fyzických osob

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení ZMP č. 105/2017)
Příloha č.2 (usnesení RMP č. 225/2017)
Příloha č.3 (stanovisko ORP)
Příloha č.4 (situace z DUR)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (mapy)
Příloha č.7 (usenesení RMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:405 rok:2017

29. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.9.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX